Onsdag, marts 20, 2019

Asaa Havn

Indkalder til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

onsdag den 27. marts 2019 kl. 19:00 i Møllehusets lokaler.

D A G S O R D E N  

 
1: Valg af dirigent.
 
2: Aflæggelse af beretning for 2018.
 
3: Aflæggelse af regnskab 2018.
 
4: Forslag til driftsbudget 2019.
 
5: Behandling af eventuelt indkomne forslag. 
    Forslag skal være formanden i hænde senest den 18. marts 2019.
 
6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter: 
   På valg til bestyrelsen er: 
   Claus Svensson, Ole Peter Kristensen samt Greg Danielson 
   På valg som suppleanter til bestyrelsen er:   ?.
 
7: Valg af revisorer og revisorsuppleant(er): 
    På valg er: Knud Erik Thomsen og Kurt Nielsen.
 
8: Fastsættelse af kontingent: 
   Bestyrelsen foreslår uændret kr. 200,00.
 
9: Eventuelt.
 

Velkommen til Asaa Havn

Havnens historie går tilbage til 1877. Læs mere 

reb

asaahavn ind

N 57.143902  Ø 10.427407    N 57° 8' 38.05"  Ø 10° 25' 38.67"
Her kan du vælge at se vejret for de sidste 24 timer på Asaa Havn  Borgervejr

 

Asaa - Østkystens Perle

Se mere om Asaa på 9340asaa