Tirsdag, februar 25, 2020

Kran

Brug af kranen er på brugerens eget ansvar. Alle sikkerhedsregler skal overholdes.

Kranens løfteevne er på 5 ton. Dog 6,3 ton i forbindelse med krancertifikat. Mastekranen har en løfteevne på 500 kg.

Hvis man ikke er registreret som bruger, skal man rette henvendelse til havnefogeden.

Alle brugere kan få en nummereret nøgle til kranen ved at henvende sig til Havnefogeden. Depositum 300 kr.

Konstateres der uregelmæssigheder under brug af kranen, meddeles dette til havnefogeden.

Man skal ved brug af stropperne sikre sig, at ingen skarpe genstande kan ødelægge dem.

Efter brug af stropperne skylles de i havnen, inden de rulles sammen.

Ved uforsvarlig brug af udstyr kan bruger blive draget til ansvar.

Åget placeres langs kajen vest for kranen efter brug

Kranens arm skal pege mod vest og begge kroge hejses helt i top. Spillet med den store krog SKAL køres helt tilbage ind under blikhuset efter brug.

Styreenheden for kranen og stropperne rulles sammen efter brug og placeres i kranhuset, der låses.

Der ryddes op på pladsen rundt om kranen. Pensler, malebøtter og andet affald fjernes.

 

 

Asaa - Østkystens Perle

Se mere om Asaa på 9340asaa